In het westen slaapt ieder van ons meestal een slaap die bestaat uit 5 cycli die op hun beurt ingedeeld worden in verschillende fasen. Bij het bestuderen van het slaapgedrag op andere continenten dan Europa en tijdens vele studiereizen constateerden we dat heel wat ethniën er nog steeds heel andere slaapgewoonten op na houden. 

Kenmerkend voor hun slaapgedrag was dat de bevolkingsgroepen die nog het dichtst bij de natuur leefden hun nacht niet “aan een stuk” slapen maar actief onderbreken en dat klimaat zeker een even grote rol speelt als duisternis om het nog steeds veel voorkomende “middagslaapje” te verklaren. Zelfs in China liggen over de middag de meeste fabrieken en administratie stil. In Japan is het dutje 's middags op je bureau nog steeds zeer populair. Bombay zindert reeds van de activiteit om 5 uur 's morgens en om 11 uur 's avonds komen de inwoners van Abidjan pas goed op dreef.