De plantages waar ons melksap vandaan komt gebruiken geen groeibevorderaars, pesticiden of insecticiden. Het onderbos wordt waar nodig handmatig verwijderd. Op bepaalde plaatsen grazen schapen en geiten de ondergroei af. Bovenop ons QUL certificaat, Qualitäts Umweltfreundliche Latexmatratzen van het Öko-Umwelt instituut in Köln Duitsland, werden de plantages naar arbeidsvoorwaarden en milieuvriendelijkheid gekeurd. De teelt van het hevea melksap is dus volledig ORGANISCH.

Certificaten

Heveamelk tappen is op vandaag hoofdzakelijk een vrouwelijke arbeid geworden. Veelal is het het tweede inkomen van gezin. De prijzen worden dagdagelijks coöperatief vastgelegd.

Tot op vandaag ligt de prijs voor rubber en vooral heveamelksap zeer hoog. Naast de stijgende wereldprijs door de groeiende vraag bestaat de prijs hoofdzakelijk uit dagloon als je beseft dat reeds een kleine 40 uur werk nodig zijn om voldoende heveamelk te verzamelen om één van onze matrassen te produceren...